Teràpia de fets traumàtics


Teràpia de fets traumàtics

En moltes ocasions fets traumàtics  marquen la nostra existència creant un patró de ineficàcia, ens marquen una limitació personal a través d’una creença personal (sóc….)

Els fets traumàtics tant poden ser traumes com accidents, morts, lesions, abusos… com traumes menors però que també limiten la vida de la persona com ridiculitzacions, insults, degradació, no sentir-se vàlid…
Quan un fet és traumàtic la ment no el processa correctament per la forta càrrega emocional que comporta això fa que no sigui elaborat completament.
Mitjançant el EMDR es reorganitza el record podent emmagatzemant-lo correctament i variar la percepció d’un mateix.