Tarifes


 tarifa sexologiatarifa sexologia i teràpia de parella 

La tarifa sexologia i teràpia de parella son vàlides tant per la consulta presencial com per les on-line.

Les sessions acostumen a ser amb freqüència quinzenal, tot i que en certes ocasions es poden fer les dos primeres setmanals per poder analitzar bé el problema. Al treballar en un format de teràpia breu centrada en el problema la majoria de casos no sobrepassa el 4 mesos de teràpia.  A part del treball en sessió caldrà una implicació en realitzar canvis guiats a casa per tal de poder fer un canvi profund en les dinàmiques.

 Activitat  Euros
Consulta individual (55 min aprox.)  75 euros/sessió
Consulta en parella (85 min aprox.)  110 euros/sessió
 Tallers o xerrades (presencials o online)

A www.projectelilith.cat podeu veure el catàleg de propostes

 125 euros/hora + desplaçament

Sols pagaments en efectiu a la consulta presencial

Existeix preu reduït per famílies monoparentalsnombroses i al atur. (20% de descompte cal presentar el carnet i avisar al fer la reserva de cita)

Per reservar cita per whstapp al  678424548

En cas de canvis o anul·lacion s’han de realitzar amb un mínim de 48 h d’antelació per poder oferir la visita a una altre persona que estigui interessada. En cas de no avisar amb l’antelació necessària la visita s’haurà d’abonar.

tarifa sexologia

Marina Castro i Leonarte

Psicòloga col.legiada núm. 13746

Acreditada com a terapeuta sexual per l’Associació Espanyola d’Especialistes en Sexologia (AEES) que està integrada dins de la Federació Espanyola de Societats de Sexologia (FESS)
Acreditada com a terapeuta EMDR per l’Associació Espanyola D’EMDR.

  • Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona (UB)
  • Màster Teràpia parella i teràpia sexual, Universitat de Barcelona (UB)
  • Postgrau en Teràpia de Parella i sexologia, Institut Estudis Superiors Psicològics (ISEP)
  • Postgrau en Promoció de la salut sexual i reproductiva. Intervenció educativa i comunitària. Universitat de Lleida (UDLl)
  • Postgrau en teràpia de parella. Universitat de Girona(UdG)
  • Postgrau en teràpia breu. Universitat de Girona (UdG)
  • Postgrau en Mediació familiar. Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Podeu accedir a més informació i currículum complert al apartat qui sóc