Projecte Lilith


SENSIBILITZACIÓ

Oferim xerrades de sensibilització sobre les violències masclistes, diversitat, sexualitat, gènere…. adreçades a la població en general del municipi, i també adreçades concretament a les persones joves del municipi.

Amb aquesta activitat es donarà a la població un marc general de les diferents formes de violències masclistes, analitzant algunes situacions pràctiques on les dones i les persones del col·lectiu LGTBI+ pateixen discriminacions.

L’objectiu principal d’aquestes xerrades és sensibilitzar a la
ciutadania, amb especial èmfasi educatiu a la població jove, per tal que puguin identificar com a tal la violència masclista i tinguin coneixement dels diferents recursos i serveis especialitzats disponibles en el seu territori.

ASSESSORAMENT

Oferim assessorament en el disseny i la creació de campanyes i protocols d’actuació local amb perspectiva de gènere, adaptades a les necessitats i realitat de cada municipi, que esdevenen una eina de detecció de les violències masclistes, així com un document d’anàlisi per establir pautes d’actuació i posar en marxa mesures de prevenció i accions educatives efectives.

Amb aquest assessorament s’elaborarà de manera conjunta amb els ajuntaments una línia de treball per erradicar les violències masclistes que es produeixen en els espais públics, i més concretament en el context d’oci nocturn, de les diferents poblacions que configuren la comarca.

Es realitzarà un treball conjunt d’anàlisi per reconèixer la realitat de cada municipi i iniciar accions educatives i preventives, amb la finalitat d’erradicar les violències masclistes, fent els espais públics llocs més segurs per a totes les persones, sense discriminacions per raons de per raó de gènere, orientació o identitat sexual.

El cost d’aquesta actuació es valorarà en funció de la demanda
específica de cada municipi.

FORMACIÓ

FORMACIÓ ESPECIALITZADA

Oferim formació especialitzada sobre les violències masclistes, adreçades al personal tècnic de l’ajuntament, i també realitzem assessorament en protocols i campanyes d’actuació local.

Amb aquesta formació es treballarà la diferenciació de les diferents formes de violències masclistes, identificant les desigualtats i discriminacions que es donen per raó de gènere, orientació o identitat sexual.

L’objectiu principal d’aquesta formació és dotar d’eines al personal tècnic dels ajuntaments, amb especial èmfasi a les persones implicades en la festa major, per tal que puguin aplicar correctament els protocols d’abordatge d’acord amb els recursos i serveis especialitzats que estan a l’abast en el seu territori.

ACCIÓ

ATENCIÓ ALS PUNTS LILES

Oferim atenció especialitzada durant el Punt Lila, que neix de la necessitat de lluitar contra les agressions sexistes que sovint es donen en el context d’oci nocturn, que és un espai on interactuen moltes persones joves i es donen situacions de sexisme que es tenen totalment normalitzades.

Els Punt Lila té una clara i evident funció pedagògica per fomentar la prevenció, especialment entre la població jove, en els ambients d’oci nocturn com són les festes majors. És per això que va acompanyat de diverses dinàmiques educatives i participatives, en format lúdic, per fer participar a totes les persones que s’acostin al dispositiu.

En el Punts Lila s’atendrà, en el cas que hi hagin, agressions de caràcter sexista, assetjaments, tocaments sense permís, comentaris ofensius, accions discriminatòries o agressions de qualsevol mena per raó de gènere, orientació o identitat sexual.

S’aconsella que siguin dos professionals mínim però es dimensionarà en funció de les necessitats de cada municipi.

En cas de que volguis formar part de al borsa de Lilith podeu emplenar el següent formulari https://forms.gle/wNNhK3mAbJ7huzug7