Projecte Lilith


LILITH és un projecte que creu fermament amb l’educació com a clau del canvi de la nostra societat centrat en 4 eixos: feminisme, sexoafectivitat, diversitat i drogues.

Darrera d’aquest projecte hi ha:

Marina Castro i Leonarte

Directora del projecte

Eli Soler

Coordinadora pedagògica del projecte

També comptem amb un equip de formació especialitzat en les seves diferents àrees, a la web pots veure tots els formadors i catàleg que oferim www.projectelilith.cat

Per aportar el nostre granet de sorra en canvis socials respecte el feminisme i la violència de gènere, sexoafectivitat, diversitat i drogues tenim 4 eixos en els qual centrem el nostre interès a través de diferents serveis que oferim per a entitats i ajuntaments.

SENSIBILITZACIÓ

Oferim conferències i tallers sobre les violències masclistes, la sexoafectivitat, la diversitat i l’abús de substàncies, adreçades a diferents grups de la ciutadania, i també als centres educatius.

ASSESSORAMENT

Oferim assessorament en el disseny i la creació de campanyes i protocols d’actuació local amb perspectiva de gènere, adaptades a les necessitats i realitat de cada municipi, que esdevenen una eina de detecció de les violències masclistes, així com un document d’anàlisi per establir pautes d’actuació i posar en marxa mesures de prevenció i accions educatives efectives.

FORMACIÓ

Oferim formació especialitzada sobre les violències masclistes, sexoafectivitat, diversitat i substàncies, adreçades al personal tècnic de l’ajuntament i professionals de entitats.

ACCIÓ

Atenció als Punts Lila

Oferim atenció especialitzada a través del Punt Lila, amb dinàmiques educatives i participatives, per lluitar contra les agressions masclistes que sovint es donen en el context d’oci nocturn, que és un espai on interactuen moltes persones joves i es donen situacions de sexisme que es tenen totalment normalitzades.

Creiem que no sols hem d’actuar en la nit i amb joves sinó que hi ha un treball a realitzar des de la infància oferint punts liles infantils. Però també que hi ha una part de la població adulta i vellesa que també hauria de tenir els seus propis punts liles madurs.

Atenció als Punts Mixt    

Al llarg dels anys els punts d’atenció a les festes han anat migrant de contingut, creiem que tots els aspectes que han format part haurien de seguir estant presents enlloc de suprimir uns per altres, per aquest motiu us fem la proposta multi assistencial on hitreballem els 4 eixos del nostre projecte: violència masclista, diversitat, sexoafectivitat i substàncies.

Ens pots seguir a les xarxes socials @projecte.lilith