Sabries com has de reaccionar si una criatura t’explica que l’han abusat sexualment?


Un guia sencilla i clara de les primeres pautes i accions a fer. Tothom hauria de saber com reaccionar…. Ajudeu a difondre-la en els vostres grups de classes, ampes, afa, activitats extrescolars….

Autoria
Montserrat Bravo Correa, psicòloga forense de l’Equip d’Assessorament
Tècnic Penal de Barcelona. Departament de Justícia
José Ramón Juárez López, psicòleg forense de l’Equip d’Assessorament
Tècnic Penal de Girona. Departament de Justícia
Il·lustracions
Aiden Ros Bernat
Edició
Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada