Parella monogàmica i alternatives, video


Cada vegada es coneix a través de xarxes socials diferents maneres d’entendre les relacions, obrint el que seria el “amants” o el “amor” (el amics, socis i cura ja és compartit amb altres persones). Intento posar una mica d’ordre i qüestions a tenir presents.