Galeta de genibre + paraigues identitat/gènere


Hi han recursos gràfics molt potents per entendre facilment la diversitat de vivències

Galeta de gengibre

El sexe; estructures biològiques… mascle/femella/intersexual (no sols son els genitals, sinó també cromosomes i hormones)

Identitat ; Com m’identifico  “Jo sóc…”Cis (correspondència entre sexe biològic i el gènere assignat) o Trans (que no es compleix aquesta correspondència, en el paraigües en veurem més)

Expressió de gènere ; com em comporto jo encaixant o no amb les expectatives socials del gènere. (paraigües Trans)

Orientació; cap als altres…. cap a quin tipus de persona tinc atracció i quin tipus d’atracció (sexual, romàntica, cognitiva…) Es valora segons la identitat no segons el sexe .

Mancarien 2 conceptes per poder completar la galeta

Gènere : Idees socials (que funcionen com una norma) sobre com ha de ser i comportar-se algú Masculí o femení (és dicotòmic, i genera desigualtat ja que una categoria té més poder que l’altre (masclisme), per aquest motiu el feminisme lluita per trencar aquesta desigualtat). El que s’espera de tú son les expectatives de gènere.

Relació; quin tipus de relacions sexo-afectives tinc (monogàmia, poliamor, parella oberta, swinger, grupal…..)

Respecte el Paraigües

Es una manera de diversificar el concepte correspondència

Cis: gent que la seva identitat correspon amb el sexe i el gènere assignat al néixer que és dicotòmic i es correspon al llenguatge femení o masculí

Trans ; gent que la seva identitat o gènere no es correspon amb l’expectativa (repressora) que marca la societat. Hi hauria gent que el binarisme el manté  i fan processos d’expressió de gènere o canvis biològics per encaixar en la correspondència.  Hi ha gent que és no binària, creant noves categories, trencant les que hi ha o fluctuant entre elles. A l’hora de utilitzar el llenguatge tractar amb el nom i pronom identificat o neutre si es prefereix és una senyal de respecte i acceptació.

Atenció a Catalaunya

El SIAD a part d’atendre dones dona atenció a la diversitat lgtbiq+ cada població o regió té el seu 😊https://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/recursos_atencio/mapa_siad/

Programa Trànsit, per acompanyar a la diversitat Trans (no sols els processos mèdics de transsexualitat binària)  https://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/altres-serveis/model-atencio-salut-persones-trans/

Associació lgtbiq+ del teu municipi  les pots localitzar fent una  búsqueda a xarxes socials o google , als Siad, al ajuntament, al centre jove us poden indicar les que hi ha .