DECLARACIÓ SOBRE EL PLAER SEXUAL – Congrés Mundial de Salut Sexual a la Ciutat de Mèxic


Els participants del 24è Congrés Mundial de l’Associació Mundial de Salut Sexual:

Reconeixem QUE:

El plaer sexual és la satisfacció i gaudi físic i / o psicològic derivat d’experiències eròtiques compartides o solitàries, inclosos pensaments, fantasies, somnis, emocions i sentiments.

L’autodeterminació, el consentiment, la seguretat, la privacitat, la confiança i la capacitat de comunicar-se i negociar relacions sexuals són factors clau perquè el plaer contribueixi a la salut i el benestar sexual.

El plaer sexual s’ha d’exercir dinsde el context dels drets sexuals, particularment els drets a la igualtat i la no discriminació, l’autonomia i la integritat corporal, el dret a el més alt nivell possiblede salut i llibertat d’expressió.

Les experiències de plaer sexual humà són diverses i els drets sexuals garanteixen que el plaer sigui una experiència positiva per a tots els interessats i que no s’obtingui al violar els drets humans i el benestar d’altrespersones

DECLAREM QUE:

1. La possibilitat de tenir experiències sexuals plaents i segures lliures de discriminació, coerció i violència és una part fonamental de la salut sexual i el benestar per a tothom;

2. L’accés a fonts de plaer sexual és part de l’experiència humana iel benestar subjectiu;

3. El plaer sexual és una part fonamental dels drets sexuals considerats com drets humans;

4. El plaer sexual inclou la possibilitat d’experiències sexuals diverses;

5. El plaer sexual s’ha d’integrar a l’educació, la promoció de la salut i la prestació de serveis, la investigació i la defensa a tot arreu de món;

6. La inclusió programàtica de el plaer sexual per satisfer les necessitats, aspiracionsi realitats de les persones en última instància contribueix a la salut global i el desenvolupament sostenible, el que requereix una acció integral, immediata i sostenible.

1 Adaptat de: Global Advisory Board for Sexual Health and Wellbeing. (2016). Working definition of sexual pleasure. Retrievedfrom http://www.gab-shw.org/our-work/working-defin-ition-of-sexual-pleasure/