Seguir aprenent sobre… Violència Masclista


Gràcies al COPC aquests dies de confinament he pogut actualitzar-me rebent una FORMACIÓ EN VIOLÈNCIA MASCLISTA (FORMACIÓ ONLINE)

Alguna notícia al respecte…

Les trucades al servei 900 900 120 contra la violència masclista s’han incrementat un 88% en confinament
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/385079/trucades-al-servei-900-900-120-contra-violencia-masclista-shan-incrementat-88-percent-confinament

Recursos per a dones que es trobin en aquesta situació
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/recursos_atencio/

Guarda aquest telèfon al teu mobil amb un nom fals de contacte 671778540
El número  671778540  amplia i facilita la comunicació escrita i immediata amb el servei permanent i confidencial d’atenció a dones en situació de violència masclista 900 900 120  que gestiona l’Institut Català de les Dones i que fins ara només es podia fer a través del correu electrònic  900900120@gencat.cat