No al sobreeticament patologitzant


CCHR: Psychiatry—Labeling Kids with Bogus ‘Mental Disorders’

 

No tothom que es surt de la norma es una patologia, evitem els sobrediagnòstics i sobremedicacions