Newsletter, programació tardor i col-laboracions en mitjans


Podeu consultar el Newsletter a https://449c3.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/sh/OycXxko2a8zXNWXituf82Ijq/8vC4hFRPWy1q

espero que el trobeu interessant