Mites sexuals adolescència – TdeTot de Tv girona


Al minut 20:10 comença la secció de mites i pressions en especial a l’adolescència però també en altres moments de la vida ( no sols passa en l’adoelcència…)