Dia contra la Sida a TVGirona, casi 900 infectats any a Catalunya


Parlem del VIH i la Sida, les dades son demoladores…

 

http://tvgirona.xiptv.cat/te-de-tot/capitol/te-de-tot-del-30-11-2016-_-part-2-1?s=838&e=1577#

sida-tdtot