Cuidar la relació és mirar-se un a l’altre on l’atenció i l’emoció tinguin el seu espai i temps.


Cuidar la relació, per si sola es deteriora molt ràpid

Cuidar la relació és mirar-se un a l'altreon l'atenció i l'emoció tinguin el seu espai i temps.

Marina Castro i Leonarte

Psicòloga – sexòloga i terapeuta de parella

Consulta a Girona