Les crisis de parella després de l’estiu, com remuntar-les a TdeTOT de TvGirona


El 19 de setembre a  TdeTot de TvGirona A la tardor es quan es donen més separacions, les crisis de després del estiu es fan evidents.

Com detectar i remuntar aquestes situacions a partir del minut 15 i 30 segons